Uudised

Wood-Mizeri räsamismasinad lintsaagide kasutamiseks ettevalmistamiseks

4. august 2021

Wood-Mizeri räsamismasinad lintsaagide kasutamiseks ettevalmistamiseks

Selleks et saagida palkidest prusse ja kõrgeima kvaliteediga laudu, tuleb lintsaage nõuetekohaselt hooldada, teritades neid ja räsades hambaid. Ainult korralikult ette valmistatud lintsaag tagab kvaliteetse saelõike.

Hammaste räsamine on sama oluline kui teritamine

Saelindi hooldamisel on nii teritamine kui ka hammaste räsamine võrdselt olulised. Kuna tera muutub saagimise käigus nüriks ja deformeerub, tuleb seda regulaarselt teritada, et taastada teravad servad ja hammaste kuju. Seejärel tuleb saehambaid räsada, et saag teeks kvaliteetse pinnaga lõike ja eemaldaks saepuru tõhusalt lõikekohast. Õige räsamine tähendab, et saehammaste otsad on täpselt ja ühtlaselt terakehast teatud mustri järgi kõrvale kaldunud.

Wood-Mizeri lintsaagide puhul on see muster „vasakule/paremale/otse“, kus vasak ja parem hammas on materjali avamiseks või lõikamiseks ning sirge hammas – nn kamm – on saepuru eemaldamiseks saepuru lõikekohast. Soovitatavad hammaste räsamisväärtused on iga puiduliigi ja saeprofiili puhul erinevad. Wood-Mizer soovitab kõva puidu puhul kasutada väikest hambavahet ja pehme puidu puhul vastupidiselt suuremat hambavahet. Täpsed soovituslikud seadistamisväärtused leiate Wood-Mizeri lintsaagide pakendilt.

Kui hammaste vahe on liiga väike, lõikab tera ühtlaselt ja hästi, kuid aeglaselt. Kui räsamisväärtus on liiga kõrge, lõikab tera tõrkuvalt, tekitades lainelise lauapinna ja halvendades üldiselt saematerjali kvaliteeti. Ebakorrapärase hambavahega lintsaag kuumeneb kiiresti üle, mis põhjustab lõpuks selle purunemise.

Enne hammaste räsaprotsessi alustamist tuleb saag korralikult ette valmistada. Kõigepealt puhastage tera: eemaldage kinni jäänud tõrv, õli, puumahl ja muud vedelikud. Teiseks tuleb servadelt eemaldada metallkillud. Seda tehakse kas käsitsi saetera puhastusvahendiga või automaatselt teritusmasinaga, näiteks Wood-Mizeri BMS500 või BMS600-ga.Kuidas valida lintsae teritus- ja räsamismasinat

Wood-Mizer pakub laias valikus saelindi teritus- ja räsamismasinaid, mis võimaldavad saelindi hammaste kiiret, täpset ja järjepidevat seadistamist.

BMT100 – käsitsi kasutatav ühepoolne teritus- ja räsamismasin on odav, täpne ja kergesti kasutatav tööriist, mis sobib väikese arvu saagide hooldamiseks. Teritus- ja räsamisseade BMT100 on manuaalne operaator 25–75 mm laiustele teradele: ühe käega pikendate tera väntvõlli abil ja teise käega lükkate tera ettepoole. Tööpink BMT100 räsab korraga ainult tera ühe külje, seega peate sae välja keerama teisele küljele ja kordama räsamist nagu esimesel küljel. Seejuures lükatakse saag edasi nii, et räsada iga kolmandat hammast teral. Kuna BMT100 on manuaalne masin, kulub ühe sae räsamiseks keskmiselt 7–10 minutit. Selle masina eelis on see, et see võimaldab hammaste väga täpset räsamist.
Enne kui saate BMT100-ga hammaste räsamist alustada, tuleb teha järgmised toimingud:

1. Reguleerige tera kõrgus klambris täpselt – Wood-Mizer soovitab paigaldada hammaslõike alumise punkti 1,0–1,5 mm madalamale klambri ülemisest servast.
2. Määrake hamba murdepunkt – see on 1/3 hamba kõrgusest alates hamba tipust.
3. Nullige näituriketta väärtus.

Väga oluline on reguleerida stopperi õiget asendit, mis peatab tera ja seadistab hammaste õige murdepunkti. Näituriketas näitab hammaste räsa väärtust. Tera paigal hoidvad vasturööpad tuleb kohandada vastavalt tera laiusele.

BMT150 – käsitsi juhitav kahepoolne teritus- ja räsamismasin on veel üks ökonoomne, täpne, lihtsalt kasutatav ja tõhus tööriist Wood-Mizeri tootesarjas. See on kahepoolne, st see laiendab kahte hammast korraga (vasakule/paremale) ega nõua käitlejalt tera keeramist. See teritus- ja räsamismasin teenindab 25–75 mm laiuseid saage, mille hammaste vahekaugus on 6–32 mm. Ühe sae seadistamine võtab aega umbes 3–4 minutit. Seda juhitakse käsitsi põrkkangi abil, mis aktiveerib 2 seadepolti ja liigutab samaaegselt tõukuriga tera. Sae kõrgust saab reguleerida tihvtide asendamise ja peenreguleerimise nupuga. BMT150 on varustatud tööriistaga Set Master Gauge, mis tagab hammaste täpseima räsa. See tööriist võimaldab kontrollida hammaste räsamisväärtust ja reguleerida täpselt kruvisid.

Üks Wood-Mizeri kõige populaarsemaid teritus- ja räsamismasinaid on BMT200/250, kahepoolne hammaste räsamismasin, mis on saadaval kahes versioonis. Lihtsam, käsitsi juhitav versioon BMT200 on käepidemega, mis aktiveerib poldid ja liigutab tera edasi. Saate BMT200-i uuendada täiustatud versiooniks BMT250.

BMT250 elektrilisel versioonil on 0,18 kW ühefaasiline mootor koos käigukastiga ja lihtne juhtplokk. Selle räsamisseadme abil räsatakse kaks hammast ühekorraga, st protsess on kiirem. Ühe tera ettevalmistamiseks kulub keskmiselt 2–3 minutit. Räsamisseade BMT250 ostetakse sageli koos teritusmasinaga BMS250.

Iga kinnituspolt ja tihvt on seotud eraldi kellatüüpi indikaatoriga, mis tuleb enne räsaprotsessi alustamist kalibreerida. Kaks kellatüübi indikaatorit näitavad seadistatud väärtusi – üks parempoolse ja teine vasakpoolse külje jaoks. Räsamise aegajaliseks ülekontrollimiseks on soovitatav kasutada Set Master Gauge‘i. BMT250 elektrilisel versioonil on lihtne juhtplokk koos hammaste lugejaga, kus te määrate räsatavate hammaste arvu ja andur ise peatab protsessi. BMT250-l on lisaks ka pingeindikaator, pealüliti ja käsitsi/automaatse töö lüliti. BMT250 saab seadistada 25–75 mm laiuseid saage hammaste sammuga 13–32 mm.


BMT300 on pneumaatiline ühepoolne räsamismasin, mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks suurtes saeveskites või tööriistade ettevalmistustöökodades. Seda kombineeritakse sageli koos professionaalsete saelintide teritusseadmetega BMS500 ja BMS600. BMT300 on automaatne hammaste räsamisseade, mis töötab mitmes režiimis, kasutades erinevaid diagnostikafunktsioone, et kontrollida enda tööd ja seda, kas hambad on õigesti räsatud. Vajaduse korral saab ta parandada liiga tugevalt räsatud hammast. See kasutab kahte toiteallikat: (2 x) 24 V alalisvoolumootorit tõukuri ja terade etteandemehhanismi toiteks ning suruõhku (vähemalt 4 baari) kinnitusseadme, paigalduspoldi ja puhastusdüüsi toiteks. BMT300 on ühepoolne saelehtede räsamismasin, mis tähendab, et see räsab korraga ainult sae ühe külje, mis tähendab, et saeleht tuleb ümber pöörata, et räsada ka teine külg. See on äärmiselt täpne, säilitab kasutaja poolt määratud tolerantsid ja töötab kiiresti – 3 minutit ühe tera ettevalmistamiseks, kui sellel ei ole naela või kõva puutüki poolt kahjustatud hambaid.

Juhtpaneelil on vedelkristallekraan, millel on mitu nuppu töötamiseks. See näitab kõiki protsessiparameetreid, mida on võimalik reaalajas reguleerida. Siin sisestatakse hammaste/tsüklite arv, hammaste ülemine/alumine räsamispiir, kasutatava klambri tüüp, räsamisšablooni vigade maksimaalne hulk, mõõtühik, kasutajakeel. Samuti saab vaadata diagnostikamenüüd ja käivitada teste, kontrollides masina funktsioone (tõukur, klamber, painutuspunkt, paigalduspolt, andur); siit käivitub ka kalibreerimisrežiim või hammaste räsamise kontrollrežiim.

Näpunäited ja soovitused lintsae hammaste räsamiseks

Enne sae räsamist veenduge, et olete saetera ette valmistanud ja räsamismasina seadistanud. Pidage meeles mõnesid reegleid hammaste räsamise ja räsamisseadme hooldamise kohta.

1. Räsage hambaid ainult sellistel teradel, mis on puhastatud vaigust, mahlast, õlist ja mustusest. Vastasel juhul ei ole seadistus täpne ja räsamismasin kulub kiiremini.
2. Reguleerige täpselt tera kõrgus klambris – paigaldage saag nii, et hambaaugu alumine punkt on 1,0–1,5 mm allpool klambri ülemist serva, reguleerige räsamispunkt – seadistage see kolmandikule hamba kõrgusest alates selle ülemisest servast. Tühistage näituriketta väärtus.
3. Manuaalsete räsamisseadmete tera edasiliikumisel järgige skeemi „vasakule/paremale/otse“. Kui seda skeemi ei järgita, tekivad hammaste räsamisvead, mille parandamine nõuab palju tööd ja aega.
4. Kasutage Set Master Gauge‘i kui täiendavat mõõtmisvahendit, et räsamisväärtusi üle kontrollida ja räsamismasinat vajaduse korral reguleerida.
5. Hammaste räsamise väärtused sõltuvad paljudest teguritest. Kõige parem on kasutada soovituslikke väärtuseid sae pakendilt ja võtta need testimisel võrdlusalusteks. Kui olete kogemusi omandanud, saate ise määrata optimaalse räsamisväärtuse oma saagimistööde jaoks.
6. Vaadake üle räsatava sae teraklambrid, kontrollige saagi liigutava tõukuri seisukorda, kontrollige ja vahetage õigeaegselt välja kõik räsamismasina liikuvad osad.
7. Hoidke räsamismasinat puhtas ja kuivas kohas. Töövahetuse lõpus puhastage masin mustusest, saepurust, puitlaastudest ja muust prahist.
8. Kasutage lintsaega töötamisel kindaid, kaitseprille silmade jaoks ja kõrvaklappe kaitseks müra eest. Lugege läbi kasutusjuhendid ja järgige tootja juhiseid.

Loodame, et need näpunäited ja soovitused aitavad teil oma Wood-Mizeri lintsaagide räsamismasinat kaua ja edukalt kasutada.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Wood-Mizeri pressikeskus

Te olete Wood-Mizeri – maailma juhtiva lintsaagide ja saepinkide tootja – pressikeskuse lehel. Siit leiate ettevõtte uudiseid, seadmete kasutamise lugusid ning videointervjuud saepinkide omanikega.

Iga lugu on äriidee või uus lähenemine, mis aitab oma ärile teise pilguga vaadata. Kui otsite uusi tehnoloogiaid või mõtlete oma projektist saetööstuses, siis olete sattunud õigele kodulehele!


pressikeskus