25. august 2017

Kuidas palgid laudadeks saagida: puidu lõikamise viisid lintsaeraamil

On palju erinevaid puidu lõikamise viise, sealhulgas otsene ehk täielik saagimine, prussi saagimine, tavaline saagimine, Euroopas harva kasutatav sortide järgi saagimine ning väga huvitav palgi saagimine veerandikeks. Tutvugem iga viisi kirjeldusega, sealhulgas nende nimetustega inglise keeles, mis võib olla kasulik internetis edaspidise info otsimiseks.

Live Sawing ehk täielik saagimine
Otsese ehk täieliku saagimise viis on üks kõige lihtsamatest lintsaeraamil palgi saagimisviisidest. Inglise keeles nimetatakse seda viisi Live sawing ehk Slab sawing, see tähendab pindlaua saagimist, või veel üks variant – Through and through sawing, see tähendab läbi saagimist. Mõte on selles, et palk pannakse raamile, kinnitatakse ja selle ülemiselt poolelt saetakse järjestikku mitu lauda, aga siis, kui tekib horisontaalne pind, pööratakse palki 180 kraadi võrra ning jälle saetakse ühe laua kaupa ülevalt alla kuni lõpuni.

Kuigi see saagimise viis on kõige lihtsam ja kiirem, on sellel märkimisväärne puudus, kuna tulemusena tekivad servamata lauad ning järelikult on vastava kvaliteediga toote saamiseks vaja lauda veel pikisuunaliselt lõigata. Tavaliselt on täieliku saagimisega saadud saematerjaliks madala kvaliteediga rasked, laiad lauad ning kui need panna kuivatisse, siis nad tõenäoliselt deformeeruvad. Nende puuduste tõttu soovitatakse kasutada täieliku saagimise viisi ainult madala kvaliteediga palgi saagimiseks.

Cant Sawing ehk prussi saagimine
Prussi saagimisel tehakse esimesed lõiked palgi ülemiselt küljelt, pärast seda palk pööratakse 180 kraadi võrra ja saetakse vastasküljelt prussi määratud paksuse saavutamiseni. Siis pööratakse palki uuesti, nüüd 90 kraadi võrra, seda saetakse kolmandalt küljelt, jälle pööratakse ning neljandalt küljelt moodustatakse viimane prussi kant. Seega saetakse palgi keskosast pruss, mida hiljem kas töödeldakse teisel seadmel või müüakse valmiskujul kandetala, posti või mõne muu raske ja tugeva ehitusmaterjalina.

Kui rääkida toodangu mahtudest, siis selline palgi saagimise viis maksimeerib tootlikkust ning tihti kasutatakse seda puidutöötlemise esialgsel etapi suurtes saeveskites. Tavaliselt kasutatakse prussi saagimise meetodit madala ja keskmise kvaliteediga palkide puhul, kuna selle eelisteks on aja ja jõupingutuste säästmine.   
 
Plain Sawing ehk tavaline saagimine
Tavalise saagimise viis on väga sarnane prussi saagimisega. Kõigepealt palki pööratakse ja selle keskmisest osast vormitakse vajaliku suurusega pruss, kuid saagimine sellega ei lõppe: operaator saeb prussi lintsaeraamil vajaliku paksusega laudadeks. Kui tellija spetsifikatsioonis on märgitud erineva laiusega lauad, siis tuleb pruss teha suurima laiuse järgi ning valmis lauad lasta läbi äärelõikuri. Tavaline saagimine on üks kõige populaarsematest viisidest suurima toodangu väljundi ja parima kvaliteediga laudade saamiseks.

 
Grade Sawing ehk saagimine sortide järgi
See viis on kasutusel USAs ja Kanadas, Euroopas ei ole see populaarne, kuid on kasulik teada, kuidas ameerika saagijad saevad palki erineva sordi saematerjaliks.

Vaadake joonist. See meetod eeldab, et palgist saetakse mõned pindlauad, siis seda pööratakse 90°, jälle saetakse lauad ning jälle palki pööratakse, ja nii mitte vähem kui viis korda. Väärtuslike puuliikide saagimise puhul on see majanduslikust seisukohast kõige parem meetod, kuid saepingi tootlikkus on seejuures madal.
 
Quarter Sawing või saagimine veerandikeks
Siin on veel üks huvitav palgi lõikamise viis. Kui tegu on kallite väärtuslike puuliikidega, on veerandikeks saagimise meetodi kasutamiseks mitu põhjust, kuna see viis võimaldab saada täiustatud tugevusnäitajatega lauad tänu kindlale aastaringide mustrile valmis saematerjalis. Selliste laudade hind ja nõudlus on suurem kui tavalise saagimisega saadud saematerjalil. Tavaliselt eelistavad puusepad, mööblitöökojad ja käsitöölised töötada just sellise materjaliga selle omaduste ilmsete eeliste tõttu.

Kuid sellise palgi saagimise puhul võib toote hinna kasum mitte ära tasuda suurte töökulude ja saagimisele kulutatud aja tõttu.

Veerandikeks saagimine võtab arvesse nurga, mille all puukasvu rõngad läbivad saematerjali pinda. Kuigi selle termini suhtes on erinevaid arvamusi, erineb veerandikeks saetud saematerjal selle poolest, et kasvurõngad asuvad laua pinna suhtes 80–90 kraadi all. Sellisel viisil saab saagida laudu, mille kasvurõngad on pinna suhtes 45–80-kraadise nurga all.

Veerandikeks saagimise viisi eelised
- Saematerjali suurem tugevus.
- Kuivamise ajal poole väiksem laiuse kahanemine kui tavalise lõike laudadel (3%, mitte 6%).
- Väiksem pinna mõranemise risk kuivatamise ajal.
- Saematerjal on niiskes keskkonnas stabiilsem.
- Laua pinnamuster on ühtlasem, mis on tähtis näiteks põranda paigaldamisel.

Veerandikeks saagimise viisi puudused

- Valmis saematerjali väljund on 20% väiksem kui tavalise saagimise puhul.
- Tootlikkus langeb.
- Kuivatamise aeg pikeneb 15% võrra võrreldes tavalise saagimise saematerjaliga.
- Kuivatamise ajal kaks korda suurem paksuse kahanemine.
- Teistsugune oksamuster (mitte ümmargune, vaid tapikujuline), mis võib tugevust vähendada.Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Newsletter

Kas artikkel meeldis? Ärge laske mööda võimalust tellida selliseid artikleid ja uudiseid Wood-Mizerilt. Meie otsepostitus toimub kord kuus.

Tellin