RÄSAMISPINGID

AUTOMAATNE RÄSAMISPINK – BMT300

Antud seade on mõeldud tööriistade hoolduskeskuste ja suurte puidutöötlemisettevõte jaoks. Räsatava saelehe suurim laius on 75 mm ja töökiirus 24 hammast minutis.  

Pneumoajamiga räsamispink BMT300 tagab räsamise ületamatu täpsuse ja stabiilsuse. Elektroonilisel tablool on olemas informatsioon kogu protsessi kohta ning diagnostikaandmed. Operaatoril on lihtsalt vaja paigaldada saag ning käivitada pink. Kui üks pool on räsatud, võetakse saelint pingist välja, keeratakse ringi ning pannakse teise poole räsamiseks uuesti pinki. 

Pingil on mitu töörežiimi ja kasulikku toimingut. Diagnostikarežiim kontrollib iga hamba räsamist. Räsamisrežiimil suudab süsteem eristada need hambad, mis on liiga palju ära painutatud ning seada nad õigesse asendisse. Peale protsessi lõppu pink kas seiskub või alustab uut räsamistäpsuse kontrolli. Räsamise suurima ja vähima väärtuse piirhälve on seatav.

Reeglina soetatakse räsamispink BMT300 koos pingiga BMS500 tööriistakeskuste või nende ettevõtete poolt, kus töötab mitu lintsaepinki.  


POOLAUTOMAATNE RÄSAMISPINK – BMT250

Poolautomaatsel räsamispingil BMT250 sisestatakse räsamisandmed käsitsi. Seejärel lülitab operaator etteandemootori sisse ning pink räsab järjestikused saehambad sujuvalt ning üheaegselt. 


Räsamispingi BMT250 etteandemootorit juhitakse hambaloenduriga puldist. Räsamine toimub kiiresti, kvaliteetselt ning protsessi lõppedes peatub pink automaatselt. Räsamispingid BMT250 on ette nähtud lintsaagide räsamiseks, mille laius on 25–75 mm ning hambasamm 13–32 mm.

 Mõõteseade kontrollib iga hamba räsamise tulemust, tõendamaks, et kõik hambad on õigesti räsatud ning saag on jälle nagu uus. 


KÄSIETTEANDEGA RÄSAMISPINK – BMT200

Käsietteandega räsamispingil on võimalik käepideme ühe pöördega teostada korraga kahe kõrvutiasuva saehamba räsamine koos saelehe edasinihutamisega. See kiirendab tööprotsessi ja koormab vähem operaatorit. 


Räsamispingid BMT200 on ette nähtud lintsaagide räsamiseks, mille laius on 25–75 mm ning hambasamm 13–32 mm. Mõõteseade kontrollib iga hamba räsamise tulemust tõendamaks, et kõik hambad on õigesti räsatud ning saag on jälle nagu uus. 


KÄSIETTEANDEGA SÄÄSTUKLASSI RÄSAMISPINK – BMT150

Käsietteandega räsamispink BMT150 räsab üheaegselt kaks kõrvutiasuvat saehammast. Operaator räsab käepideme ühe pöördega hambad ja nihutab saelehte edasi. Töötsükkel lõpeb, kui saag on teinud ühe täisringi. Pole vajadust saagi pingist välja võtta ja ringi keerata.

Räsamispink BMT150 on ette nähtud lintsaagide räsamiseks, mille laius on 25–76 mm ning hambasamm 6–32 mm. Pinki on nende mõõtmete jaoks kerge seadistada. Komplekti kuuluv mõõteseade kontrollib räsamise täpsust ja korrapära, et räsatud saag töötaks nagu uus.

 


KÄSIETTEANDEGA ÜHEPOOLNE RÄSAMISPINK – BMT100

Säästuklassi räsamispink BMT100 on lihtne ja soodsa hinnaga seade lintsaagide täpseks räsamiseks. Saelehe etteanne toimub käepideme abil ning hambaid räsatakse ühekaupa. Mõõteseade kontrollib räsamise täpsust ja korrapära, et räsatud saag töötaks nagu uus. Kui üks pool on räsatud, võetakse saelint pingist välja, keeratakse ringi ning pannakse teise poole räsamiseks uuesti pinki.


Seatavad piirajad võimaldavad räsada saelehti laiusega 25–50 mm. Vajadusel on võimalik räsamispunkti asukohta muuta.